Veel gestelde vragen

Hieronder vind je de meest gestelde vragen in verband met K9 Campus en de diensten die worden aangeboden. 

V: Geeft K9 Campus een garantie op de trainingen/gedragsbegeleidingen?
A: Ik geef geen rechtstreekse garantie op trainingen of gedragsbegeleidingen, omdat het nog steeds gaat om levende wezens met een eigen ziel en zelfbeschikking. Daarnaast is het zoveel mogelijk de bedoeling om de baasjes de juiste skillset mee te geven om hun hond zoveel mogelijk de juiste keuze te laten maken en als de hond ‘in de fout gaat’ dat op gepaste, diervriendelijke wijze weer recht te trekken. Ik garandeer wel dat ik er alles aan zal doen om jou en je hond zo goed en professioneel mogelijk te begeleiden naar een betere toekomst. Dat doe ik door regelmatig congressen en bijscholingen te volgen en zo up-to-date te blijven met de nieuwste, wetenschappelijk bewezen methodes.

V: Wat zit er in de prijs inbegrepen?
A: Per lespakket staat gespecifieerd wat in de prijs is inbegrepen. Daarnaast vraagt gedragsbegeleiding veel voorbereiding om zo juist mogelijk van de eerste keer aan de slag te gaan. Om hondengedragscoach te worden, hebben hondengedragscoaches en -therapeuten vaak lange en dure opleidingen gevolgd. Dat is ook nodig om ervoor te zorgen dat ze professioneel zijn en zoveel mogelijk mee met de laatste wetenschappelijke methodes. In de prijs zit dus een deskundigheidsgarantie. Zelfstandige hondengedragscoaches zijn verplicht sociale bijdragen te betalen (net zoals alle zelfstandigen, trouwens), de nodige verzekeringen af te sluiten, BTW te betalen, een boekhouder (optioneel) te hebben, etc. We volgen ook allemaal geregeld bijscholingen die eveneens vaak duur zijn en zijn aangesloten bij minstens één beroepsvereniging waar lidgeld voor moet worden betaald. De bijscholingen en cursussen die ik volg/heb gevolgd, kan je terugvinden op Diploma's en certificaten.

V: Wanneer moet ik een hondengedragscoach inschakelen?
A: Eerst en vooral, er moet niks... MAAR, als je iets niet leuk vindt aan het gedrag van je hond, dan kan je daar altijd iets aan doen en schakel je best een professioneel hondengedragscoach in met de nodige diploma’s. Ten tweede moet je ook altijd naar het welzijn van je hond kijken, als je vindt dat zijn welzijn lijdt onder zijn gedrag/stress/angst, ook dan kan je beroep doen op een hondengedragscoach.

V: Waar komt een gedragsprobleem vandaan?
A: Dat kan uit veel verschillende oorzaken voortkomen en moet per individu worden bepaald. Soms is het niet 100% te achterhalen wat er is gebeurd, denk maar aan asielhonden waarvan het rugzakje niet bekend is. Ik zet in iedere gedragsbegeleiding uiteen waar een bepaald gedrag uit voortkomt, zodat het duidelijk is voor de baasjes van de specifieke hond.

V: Ik heb al veel geld uitgegeven aan verschillende hondentrainers en hondengedragstherapeuten, wat kan K9 Campus dan wel voor mij betekenen?
A: Allereerst vind ik het heel jammer dat andere hondentrainers/-gedragstherapeuten jou en je hond niet (voldoende) hebben kunnen helpen. Ik zou je willen vragen dat je schetst wat de andere trainers hebben gedaan of aangeleerd. Zo kan ik zien wat ik je kan bieden om toch tot een gedragsverandering te komen.
Ik werk voornamelijk als concept-based trainer, wat zoveel betekent als gedrag indelen in verschillende concepten die bij de hond niet of nog onvoldoende zijn ontwikkeld en daaraan te gaan werken. Dit zorgt ervoor dat er eerst uit de situatie wordt gewerkt en dan pas in een situatie. Het is belangrijk om eerst skills te verwerven buiten een bepaalde situatie om, om dan de skills in te zetten in een moeilijkere situatie.

V: Hoeveel tijd vraagt een gedragsbegeleiding?
A: Dat is natuurlijk erg afhankelijk van het probleem waar de hond mee worstelt. Doorgaans kan je rekenen op ongeveer 10 à 15 minuten oefenen per dag om specifieke skills te leren. De 5 Gouden Regels werken in op de lifestyle van de hond en moeten door de baasjes consequent worden uitgevoerd, iedere dag. Dat vraagt in het begin wat werk, maar na een aantal dagen/weken gaat het meestal vanzelf.

V: Wanneer slaagt een gedragsbegeleiding?
A: Voor mij slaagt een gedragsbegeleiding als een hond en baasje elkaar begrijpen en elkaar (weer) vertrouwen.

V: Wat betekent ‘positief, beloningsgericht trainen’?
A: Het betekent dat we een gedrag van de hond trainen door op het moment dat de hond iets goed doet, dat moment te vangen (markeerwoordje) en te belonen. Beloningen kunnen voer, speeltjes, aandacht of eender wat de hond leuk vindt, zijn. Het is wetenschappelijk bewezen dat gedrag dat wordt beloond, vaker wordt gesteld, net omdat het iets leuks oplevert voor de hond. De kracht van herhaling speelt hier natuurlijk ook in mee.

V: Mag ik mijn hond dan nooit straffen?
A: Dat hangt ervan af wat je verstaat onder ‘straffen’. Als je onder ‘straffen’ slaan en schoppen verstaat, dan nee, dat mag je niet. Bij geen enkel dier of mens mag je dat soort straffen toepassen. Straffen kan door bijvoorbeeld iets wat de hond leuk vindt, te ontzeggen. Bijvoorbeeld: ‘Ah, jij bent wild en onstuimig, fijn, dan doen we die leiband en dat harnas weer uit en gaan we niet wandelen’. Dat is een veel krachtigere vorm van straf want houdt rechtstreeks verband met het exuberant gedrag dat ervoor werd gesteld.

V: Waarom privélessen voor puppy’s?
A: Puppy’s zijn snel overprikkeld en hebben dan nood aan minder afleiding. Thuis zijn veel minder afleidingen waardoor leren optimaal verloopt.

V: Wat raad je aan: groepslessen of individuele lessen?
A: Voor pups en jonge honden vind ik een combinatie ideaal! Voor pubers en volwassen honden zijn individuele lessen eerst grondig aanbevolen. Daarna kunnen groepslessen eventueel, afhankelijk van de hond, een meerwaarde zijn.

V: Waar komt de naam ‘K9 Campus’ vandaan?
A: K9 Campus is ontstaan uit de alliteratie van Canine en Campus. Canine betekent hond. Campus is zoals een universiteitscampus. Dat heb ik gekozen omdat ik zelf heel graag leer en alle dagen bij leer.

V: Waar komt je logo vandaan?
A: Het logo werd getekend door Saskia Volders en is een cartoon gebaseerd op Boden. Het afstudeerhoedje hoort bij de universiteitscampus.

Webshop gemaakt met EasyWebshop